Home » Latvieši, igauņi un lietuvieši: literārie un kultūras kontakti by Benedikts Kalnačs
Latvieši, igauņi un lietuvieši: literārie un kultūras kontakti Benedikts Kalnačs

Latvieši, igauņi un lietuvieši: literārie un kultūras kontakti

Benedikts Kalnačs

Published 2009
ISBN :
Hardcover
1106 pages
Enter the sum

 About the Book 

„Latvieši, igauņi un lietuvieši: literārie un kultūras kontakti” ir pirmā grāmata Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta izdevumu sērijā „Salīdzināmā literatūra”, kurā īpaša vērība veltīta literatūras attīstības procesiem Baltijas jūras reģiona valstīs. šajā grāmatā uzmanība pievērsta latviešu, igauņu un lietuviešu literatūrai un literārajiem un kultūras kontaktiem, apkopojot daudzu paaudžu garumā veidojušās saiknes triju Baltijas tautu starpā. Izdevuma adresāts ir lasītāji Latvijā, tādēļ autoru uzmanības lokā ir latviešu — igauņu un latviešu — lietuviešu savstarpējās attieksmes no pirmajiem priekšstatiem par kaimiņu tautām līdz mūsdienām. Autori — latviešu, igauņu un lietuviešu literatūras pētnieki: B. Kalnačs, M. Grudule, I. Daukste-Silasproģe, E. Eglāja-Kristsone, A. Mihkeleva un S. Gaižūns. Izdevumam pievienoti bibliogrāfiskie rādītāji.